Meer weten?

Invloed uitoefenen op de dienstverlening aan gebruikers? Meld je aan voor de Klankbordgroep Customer Care!

De Klankbordgroep Customer Care zoekt uitbreiding. Deze klankborgroep houdt zich bezig met de wijze waarop Centric haar klanten ondersteuning biedt. Denk bijvoorbeeld aan de afhandeling van vragen, wensen en verstoringen (incidenten) en de communicatie hierover. Deze ondersteuning is een speerpunt voor de gebruikersvereniging.

 

De afgelopen jaren heeft de gebruikersvereniging gefungeerd als klankbord voor plannen en initiatieven van Centric om de werkwijzen van verschillende bedrijfsonderdelen op elkaar af te stemmen. In deze periode is het Customer Portal geharmoniseerd, zijn nieuwe KPI’s afgesproken, zijn ITIL-processen in kaart gebracht en verbeterd, is de supportorganisatie gekanteld en is een nieuwe service management tool in gebruik genomen.

 

De komende periode zal de klankbordgroep zich in ieder geval richten op de verdere uitrol van een samenwerkingsplatform voor leden van de gebruikersvereniging en verdere verbetering van het wensenproces. Heb je op deze terreinen kennis en ervaring en wil je die inzetten om invloed uit te oefenen op de wijze waarop Centric haar dienstverlening naar 2025 vormgeeft, meld je dan aan voor de Klankbordgroep Customer Care.

 

De klankbordgroep komt vier tot vijf keer per jaar bijeen. De voorbereiding en deelname aan een overleg vragen ongeveer een dagdeel.

 

Wil je deelnemen aan de Klankbordgroep Customer Care of heb je nog vragen? Laat het ons weten en stuur een berichtje naar Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de gebruikersvereniging.< GA TERUG Volgende > < Vorige