Meer weten?

Reactie op berichtgeving in de media

Recent zijn berichten verschenen over personele wisselingen in de top van Centric. In de media en ook op de websites van Centric en het Openbaar Ministerie. Deze berichtgeving roept vragen op bij onze leden. Daarom heeft het bestuur van de gebruikersvereniging een kort statement voorbereid, dat u ook kunt gebruiken als handreiking voor interne communicatie.

 

Wij zijn verrast door de terugkeer van de heer Sanderink en benieuwd naar zijn beweegredenen. Als altijd houden we goed contact met de directie van de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric. Uit de contacten blijkt niet dat de dienstverlening aan onze leden en andere overheidsorganisaties in gevaar is. We zien dan ook geen aanleiding om als gevolg hiervan nu aanvullende maatregelen te treffen.

 

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Indien nodig, zullen we u weer informeren via onze website en nieuwsbrief.< GA TERUG Volgende > < Vorige