Meer weten?

Ondersteuning Windows 7

Centric heeft in haar productbeleidboek aangegeven de ondersteuning van Windows 7 per 1 januari 2019 te staken. Het beleid van Centric is namelijk om de huidige en voorgaande versie te ondersteunen, ongeacht eventuele voortgaande ondersteuning door de betreffende leverancier. Het langer ondersteunen van extra platformen brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Als gebruikersvereniging hebben we begrip voor dit beleid en ondersteunen we de uitgangspunten hiervan. Voor een aantal van onze leden zou het staken van de ondersteuning van Windows 7 echter grote problemen met zich meebrengen. De migratie naar Windows 10 is ingrijpend en bovendien is er sprake van afhankelijkheid van andere leveranciers. De gebruikersvereniging is in gesprek gegaan met Centric met de vraag om het besluit om per 1 januari 2019 met de ondersteuning te stoppen te heroverwegen. En met succes: Centric heeft zich bereid verklaard om een uitzondering te maken. Zij komt de klanten die de migratie naar Windows 10 niet tijdig hebben kunnen uitvoeren tegemoet door voor hen de ondersteuning van Windows 7 te verlengen tot 1 september 2019. De gebruikersvereniging is blij met deze handreiking.

 < GA TERUG Volgende > < Vorige