Meer weten?

Nieuws over prijsindexatie

Het bestuur van de gebruikersvereniging overlegt regelmatig met de directie van de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric. Tijdens het overleg van vrijdag 14 april is onder meer gesproken over prijsindexatie 2023 en de prijsindex 2024 e.v. Een belangrijk onderwerp, daarom vatten we hetgeen is gesproken kort samen in dit nieuwsbericht.

 

De directie van Centric PSS heeft nogmaals aangegeven dat de contractueel overeengekomen indexatie voor haar in de huidige economische omstandigheden onvoldoende is om de kostenstijgingen als gevolg van inflatie op te vangen. Het gevolg hiervan is dat de dienstverlening aan klanten, innovatie en landelijke trajecten, zoals Common Ground, onder druk staan.

 

We hebben vastgesteld dat er op dit moment inderdaad sprake is van een bijzondere economische situatie, waaruit in elk geval blijkt dat het voor onze leden en voor Centric belangrijk is om mee te kunnen bewegen met fluctuaties in economische ontwikkelingen. Daarom willen we in overleg met de VNG, Centric en andere leveranciers en gebruikersverenigingen op zoek naar een toekomstvaste, marktbrede oplossing voor 2024 en verder.

 

Daarnaast heeft het bestuur van de gebruikersvereniging er begrip voor dat Centric op zoek is naar oplossingen voor de situatie in 2023. De gebruikersvereniging is geen contractpartij en kan derhalve geen afspraken maken namens haar leden. De huidige, bijzondere situatie maakt dat wij Centric steunen in haar wens om met leden op individuele basis tot afspraken te komen over het huidige kalenderjaar om daarmee de continuïteit van de dienstverlening te kunnen borgen.< GA TERUG Volgende > < Vorige