Meer weten?

GIBIT

In 2014 hebben GV en VIAG de VNG gevraagd te onderzoeken of er gemeentelijke ICT inkoop-voorwaarden zijn op te stellen in samenwerking met leveranciers. In afwachting van de resultaten hebben we destijds als bestuur besloten te wachten met de vernieuwing van de modelcontracten die we samen met Centric hebben opgesteld.

Inmiddels ligt er de GIBIT als antwoord op de vraag uit 2014. Veel gemeenten hebben de GIBIT inmiddels als ICT inkoopvoorwaarden overgenomen.

 

Vanuit de markt zijn er veel vragen en opmerkingen bij de GIBIT als deze gebruikt worden bij een aanbesteding. Zo ook van de kant van Centric.
Om GIBIT zo goed mogelijk algemeen toe te kunnen passen willen we als GV met Centric aan tafel om te spreken over GIBIT en de modelcontracten.  Uitgangspunt voor ons GV bestuur is de GIBIT.

 

Als bestuur hebben we in september met KING gesproken over de GIBIT en de toepasbaarheid. Van Centric hebben we een lijst ontvangen met vragen welke zij hebben bij de GIBIT. De komende tijd willen we samen met enkele gemeenten dit verder uitwerken en vervolgens bespreken met Centric.

 

Mail uw vraag
Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar info@gvcentric.nl.

 < GA TERUG Volgende > < Vorige