Meer weten?

AVG en Verwerkersovereenkomst

Vorig jaar zomer is de verwerkersovereenkomst tussen Centric en GV tot stand gekomen. Al snel kwam daarna de vraag vanuit verschillende gemeenten om een update. Als bestuur zijn we met enkele afgevaardigden van gemeenten met Centric hierover in gesprek gegaan. Daar waar wij meer zekerheden in de verwerkersovereenkomst terug willen zien, gaat Centric voor een eventueel op noodzakelijke onderdelen aangepaste versie.

Omdat er geen beweging in het proces zat, heeft een delegatie van het bestuur dit met Centric besproken.

Uiteindelijk hebben we als GV bestuur de verwerkersovereenkomst 1.0 door een onafhankelijke derde, ICT Recht Adviseur,  laten toetsen aan de AVG. Daarbij hebben we ook gevraagd om dezelfde toets te doen voor de verwerkersovereenkomst van de IBD zoals deze in de GIBIT zit.

 

Conclusie
De conclusie van de toets is dat onze verwerkersovereenkomst 1.0 en het IBD model in overeenstemming zijn met de AVG. Een groot aantal bepalingen komt qua inhoud dan ook overeen. Het grote verschil is echter, dat het IBD model is geschreven vanuit het voordeel van de verantwoordelijke, terwijl onze verwerkersovereenkomst op een aantal onderdelen is opgesteld mede vanuit het perspectief van de verwerker.

 

Inmiddels is er een afspraak gepland tussen de GV Centric en Centric, om verder te spreken over de verwerkersovereenkomst en wat wij als gemeenten/klanten nodig hebben om te voldoen aan de AVG. Aan dit gesprek nemen ook een aantal  gemeenten deel.
Voor alle partijen (Gemeenten/Klanten, GV Centric en Centric) is het uitgangspunt om gezamenlijk tot goede afspraken te komen, waar alle partijen mee uit de voeten kunnen.

 

Mail uw vraag
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit bericht. Mail dan naar info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige