Meer weten?

Dit zegt het Strategisch Overleg Sociaal Domein

Donderdag 21 maart, het eerste Strategisch Overleg Sociaal Domein van 2019. Te gast zijn Eddy van de Werken (Centric), Misja Bakx en José Lopéz Reyez (Matchcare). Op de agenda onder meer privacylogging, matching op werk en het gebruikersonderzoek. Jeroen Meester (gemeente Apeldoorn) zat het overleg voor.

Privacylogging

Eddy van de Werken vertelt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de noodzaak tot logging en de oplossingen van Centric hiervoor. De AVG verplicht organisaties om te kunnen aantonen over welke persoonsgegevens zij beschikken en wie deze persoonsgegevens hebben gebruikt. Hiervoor is logging noodzakelijk.

De Suites voor het Sociale Domein beschikken standaard over een beperkte mogelijkheid tot (lokale) logging. Voor uitgebreidere logging is een extra licentie nodig. Een alternatief is om gebruik te maken van de Privacy Workspace, een generieke oplossing voor logging van Centric-applicaties en applicaties van derden. De Privacy Workspace draait in de cloud.

Matching op werk

In de intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’ hebben werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld en het Rijk aangegeven intensiever te willen samenwerken om zo meer kansen te creëren voor werkzoekenden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Misja Bakx en José Lopéz Reyez (Matchcare) presenteerden en demonstreerden een oplossing die hierbij helpt. De oplossing van Matchcare bevat een groot deel van alle op het internet gepubliceerde vacatures. Klanten kunnen met deze oplossing zelf een dossier maken en dit vullen met informatie die relevant is voor hun loopbaan. In het dossier kunnen bijvoorbeeld uitkomsten van assessments worden getoond.

De oplossing is gekoppeld met de Suite4Werk en Inkomen, wat het mogelijk maakt om klanten te volgen en te begeleiden op hun weg naar werk. De gemeente Almere, deelnemer aan het SO Sociaal Domein, is één van de organisaties die gebruikmaakt van de oplossing van Matchcare.

Gebruikersonderzoek

Op initiatief van het SO Sociaal Domein, gaat de Gebruikersvereniging een gebruikersonderzoek uitvoeren in het sociaal domein. Dit doet zij samen met Yorizon, een bureau dat hierin is gespecialiseerd. Het onderzoek is gepland in het tweede kwartaal van dit jaar. Met de uitkomsten ervan willen we achterhalen hoe tevreden gebruikers zijn met de Suites en waar verbetering mogelijk is. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de circa tienduizend eindgebruikers van de Suites. De communicatie met hen zal verlopen via beheerders. Belangrijk is dat leidinggevenden dit initiatief steunen. Hiervoor is een communicatieplan gemaakt.

Verder is een terugkoppeling gegeven van het Tactisch Overleg Sociaal Domein op 12 maart en van de Pilotbijeenkomst bij de gemeente Maastricht op 19 maart en is er gesproken over de begroting van het SO Sociaal Domein voor 2019.< GA TERUG Volgende > < Vorige