Meer weten?

Behoefteonderzoek audits

Afgelopen voorjaar hebben we Panel Inzicht een behoefteonderzoek laten doen naar audits. Dit onderzoek kent twee fases. Allereerst een kwantitatief onderzoek onder de leden via een enquête. De eerste resultaten zijn daarvan binnen.

 

Zo goed als alle respondenten vinden het interessant als Centric haar auditverklaringen collectief zou aanbieden. Over de opdrachtverlening van de audits is de mening van de respondenten verdeeld. Een derde vindt dat de  opdracht voor het uitvoeren van de audits vanuit Centric zelf moet komen. Maar ook een derde vindt, dat de GV Centric de opdracht aan Centric moet geven. Wanneer de GV Centric de opdracht zou geven tot het uitvoeren van ICT audits kan dit onder meer zorgen voor:

  1. Eenduidige opdrachtverstrekking
  2. Potentiële korting onder de noemer “samen organiseren”
  3. En een onafhankelijke positie van GV Centric als opdrachtgever.

De  volgende stap zou zijn een kwaliteitsonderzoek d.m.v. interviews. Dat wordt de komende maand uitgewerkt.

 

Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige