Meer weten?

Klantgroep Suite4Burgerzaken is “Alive and Kicking” !

Het stopzetten van Programma oBRP door het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft enerzijds voor vraagtekens gezorgd. Anderzijds was het stopzetten ook een besluit wat velen min of meer aan zagen komen. Een totale verrassing was het dan ook niet voor iedereen.

De vraag is nu wel, hoe nu verder met de dringende gewenste (noodzakelijke) vernieuwing van de dienstverlening?

 

Deze vraag is door VNG/KING (VNG Realisatie) opgepakt. Een vijftal grote gemeenten, de NVVB en de VNG, hebben het initiatief genomen tot het onderzoeksproject Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens (GVR) – VNG GVR.nl. Dit initiatief past in de beweging die de VNG met Samen Organiseren heeft ingezet.

Anderzijds hebben ook leveranciers van Burgerzaken-applicaties hun visies/ideeën. Die komen niet direct of pas later en/of indirect aan bod in het project GVR.

Om die reden heeft de GV Centric de handschoen opgenomen en is vanaf begin dit jaar het gebruikersoverleg Suite4Burgerzaken van een (her)start voorzien. Een overleg wat door de lange ontwikkelingsweg van oBRP wat in een “rustfase” was beland.

 

Inmiddels zijn er twee constructieve strategische overleggen geweest met een mooi aantal geïnteresseerde, enthousiaste en gemotiveerde collega’s. Daar zijn flinke stappen gezet richting visie en strategie naar de toekomst.

De belangrijkste richtingen van het klantoverleg zijn:

  • Hoe kunnen wij de belangen van klant-gemeenten goed behartigen tijdens het strategisch gebruikersoverleg met de firma Centric;
  • Hoe brengen wij Centric in de juiste positie om hun bedrijfsbelang af te stemmen op onze klantbehoefte;
  • Hoe komen wij als klanten gezamenlijk tot goede afspraken voor een optimale en constructieve samenwerking over de toekomstvisie, strategie en kwaliteit van de Suite4Burgerzaken;
  • Hoe krijgen we alle Centric gemeenten weer gemotiveerd en enthousiast om naar de 4 regionale overleggen te komen van de Klantgroep Suite4Burgerzaken van de GV Centric.

Die richting is concreet vastgelegd onder de thema’s ;

1) Stand van zaken opvolging operatie BRP /ontwikkelingen GVR/BZK/VNG i.r.t. visie firma Centric
2) Roadmap Suite4Burgerzaken Centric (Beheer & Innovatie Burgerzaken en Suite4Burgerzaken)
3) Samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld: op het gebied van de gegevenshuishouding)

 

Wil je meer inhoudelijke informatie dan is die verkrijgbaar via de uitgebreide Nieuwsbrief Suite4Burgerzaken die eind week 50 naar alle burgerzakenklanten wordt verzonden. Deze informatie is (via login en wachtwoord) voor klanten raadpleegbaar via het functionele klantportaal Centric.nl.

 

Wanneer je bereid bent om te participeren, of je hebt nog vragen cq. informatie nodig?
Meld je z.s.m. aan bij: info@gvcentric.nl.

 

Met dank aan Menno Kroesen (Voorzitter klantgroep Suite4Burgerzaken GV Centric)< GA TERUG Volgende > < Vorige