Meer weten?

Algemeen prijsbeleid Centric

Eén van de afspraken tussen Centric en de GV Centric betreft het periodiek bespreken van het algemeen prijsbeleid van Centric.

 

Ook in de advisering uit het KTO 2015 is gewezen op het belang voor Centric en de GV Centric om het prijsbeleid scherp in het oog te houden. Naast het meenemen van de prijzen van concurrerende leveranciers zijn ook de beschikbare budgetten van de klanten van belang. Ook hier is een rol voor de GV Centric weggelegd in de beïnvloeding op het product- en prijsbeleid van Centric.

 

In mei en in juli 2017 hebben we als bestuur van de GV met Centric gesproken over het prijsbeleid en zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

  • Op het prijsbeleid zijn er niet veel knelpunten want veel gaat via aanbestedingen, waarbij wordt gewerkt op basis van marktontwikkelingen, concurrentie enz.;
  • De prijs per inwoner wordt eigenlijk alleen nog gebruikt bij aanbiedingen voor modules e.d.;
  • De korting versus looptijd contract is en blijft vaak wel onderwerp van gesprek;
  • Bij Apps en Saas biedt Centric een aantal varianten aan van afrekenmodellen, waarbij er een lichte tendens is naar all-in prijs per maand.

Door een meer open en transparante communicatie vanuit Centric denken wij dat de tevredenheid verhoogd kan worden en dat uiteindelijk dit positief bijdraagt aan de prijs/kwaliteit beleving bij klanten.

 

Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar info@gvcentric.nl.

 

 

 

 < GA TERUG Volgende > < Vorige