Meer weten?

GV in gesprek met Centric over Inkoopvoorwaarden (GIBIT)

In de nieuwsbrief van november is al aangekondigd, dat we als Gebruikersvereniging (GV) samen met een aantal gemeenten het gesprek aangaan met Centric over de toepasbaarheid van de GIBIT, de gemeentelijke ICT-inkoopvoorwaarden.

 

In de bestuursvergadering van december jl. is met de directie van Centric gesproken over het doel en het tijdpad dat we als GV voor de leden voor ogen hebben. Dat doel is een set van  generieke inkoopvoorwaarden met GIBIT als uitgangspunt, die ook voor Centric acceptabel is.

In een aantal bijeenkomsten willen we dit doel bereiken. Het eindresultaat willen we voorleggen aan de leden met het voorstel de GIBIT met de overeengekomen aanvullingen te gebruiken bij nieuwe contracten.

 

Het eerste overleg wordt gepland eind januari 2018 waarin wij als GV, met enkele gemeenten en Centric om de tafel gaan om te kijken waar de ‘pijnpunten’ zitten.

 

Mail uw vraag
Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar info@gvcentric.nl.

 < GA TERUG Volgende > < Vorige