Meer weten?

Afvaardiging van gebruikersvereniging gaat in gesprek met Centric over aangekondigde tariefsverhoging

Tijdens de bijeenkomst van de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement op 29 november is afgesproken dat een afvaardiging van de gebruikersvereniging met Centric Public Sector Solutions in gesprek gaat over de aangekondigde tariefsverhoging per 1 januari 2023. De gebruikersvereniging wil op basis hiervan tot een advies aan de leden te komen.

 

Op 31 oktober heeft Centric al haar klanten een brief gestuurd over een tariefsverhoging per 1 januari 2023. Klanten van de divisie Public Sector Solutions hebben van Centric een aanvullende brief ontvangen, met nadere informatie over de achtergrond van de tariefsverhoging.

 

Het eenzijdige besluit tot tariefsverhoging door Centric is voor de gebruikersvereniging onacceptabel. Daar hebben wij Centric en onze leden per brief over geïnformeerd. De brief is te downloaden op de website van de gebruikersvereniging.

 

Omdat de gebruikersvereniging geen contractpartij is, moeten leden (ook) zelf reageren op de tariefsverhoging door Centric. Dit is duidelijk gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 11 november en bij verzending van de notulen aan de vaste vertegenwoordigers van onze leden.

 

Om te reageren op bovencontractuele tariefsverhogingen door (Centric en andere) leveranciers, kunnen gemeenten gebruikmaken van de algemene modelbrief die in VNG-verband is opgesteld. Deze modelbrief is te downloaden op de website van de VNG. Leden zijn vrij om in hun reactie te verwijzen naar de brief van de gebruikersvereniging.

 

Als gebruikersvereniging blijven we met Centric in gesprek over de tariefsverhoging. Hiervoor hebben we een speciale afvaardiging gevormd. Deze afvaardiging zal de gesprekken voeren en op basis hiervan advies uitbrengen. Het advies dat de gebruikersvereniging geeft, is niet bindend. Een lid mag dit advies dus naast zich neerleggen.

 

Zodra het advies beschikbaar is, zullen wij hierover communiceren via onze website en nieuwsbrief.< GA TERUG Volgende > < Vorige