Meer weten?
Header Nieuws

KTO 2015

Vlak voor de zomer van 2015 heeft de Gebruikersvereniging door het onderzoeksbureau Infact een onderzoek laten uitvoeren naar de mate van (on)tevredenheid bij klanten van Centric Public Sector Solutions. Dit onderzoek laten wij elke twee jaar onder applicatiebeheerders en I&A-managers uitvoeren.
Tijdens de Strategische Conferentie van 16 september is het KTO-rapport door Arjen Gerritsen (voorzitter van de GV Centric) overhandigd aan Noor Ferket (directeur Centric Public Sector Solutions).

 

Hoofdvragen
De hoofdvragen die de GV Centric beantwoord wilde hebben:
• “In welke mate zijn de gebruikers van Centric Public Sector Solutions en HR en Payroll Solutions tevreden over de oplossingen, en in hoeverre is deze tevredenheid veranderd sinds 2013?”
• “In welke mate zijn gebruikers van het Centric Customer Portal tevreden over de bruikbaarheid en toegankelijkheid van dit portaal?”

 

Conclusie
De samengevatte conclusies op de vragen:
• De algemene tevredenheid van de applicatiebeheerders en de I&A-managers is gestegen sinds 2013. In 2013 scoorde Centric bij applicatiebeheerders een 7,0 en bij I&A-managers een 6,3. In het onderzoek van 2015 is dat gestegen naar een score van 7,1 bij applicatiebeheerders en een 6,7 bij I&A-managers.
• De beheerders vinden het Customer Portal waardevol. Het overzicht van producten, het indienen van nieuwe meldingen en het eenvoudig kunnen downloaden van nieuwe patches stemt de beheerders tevreden.

 

Kortom, Centric heeft de adviezen uit het vorige onderzoek serieus genomen wat heeft geleid tot een verdere toename van de algemene tevredenheid.

 

Verbeterpunten
Er zijn ook nog kansrijke verbeterpunten genoteerd.
• Haalbare planningen opstellen en communiceren zodat beheerders hun werkzaamheden hierop kunnen afstemmen.
• Betere communicatie als een klant zaken doet met meerdere bedrijfsonderdelen van Centric.
• After Sales Service consequent onderhouden. Hiermee kunnen kleine problemen snel en effectief worden verholpen. Dit kan de klantbeleving en waardering versterken.
• Aandacht op de kwaliteit van de uitleveringen houden.
• De ingezette lijn van toenemende tevredenheid over de kwaliteit van de koppeling van applicaties van Centric met derden voortzetten. Gericht op de communicatie en de kwaliteit.
• Mogelijkheden tot inspraak via de gebruikersplatformen van de GV Centric kenbaar maken.
• Wij raden Centric aan de kosten van de producten en dienstverlening scherp in het oog te houden.
• Wij raden Centric aan de bruikbaarheid en de toegankelijkheid van het Customer Portal verder uit te breiden.

 

Samengevat is het een positief resultaat en er liggen kansen voor doorgaande verbeteringen. Als GV zullen we daar met Centric aandacht aan besteden met als doelstelling een forse verbetering van de dienstverlening aan lokale overheden naar een nog hoger waarderingscijfer.

 

U kunt het rapport opvragen bij de GV Centric via info@gvcentric.nl. Voor verdere vragen over het rapport of naar aanleiding van dit nieuwsbericht zien wij tevens graag per mail tegemoet.< GA TERUG Volgende > < Vorige