Meer weten?
Header Nieuws

Standaardisering dienstverlening

Om midden in de digitale samenleving te blijven staan, moeten gemeenten de komende jaren samenwerken aan gestandaardiseerde dienstverlening. Die eensgezinde boodschap klonk vorige maand tijdens de jaarlijkse Strategische Conferentie van de GV Centric. Vertegenwoordigers van VNG, commissie D&I, bureau Digicommissaris, burgemeesters, gemeentesecretarissen, hoofden publieksdiensten, I&A-coördinatoren, bestuur GV Centric  en vertegenwoordigers van Centric, spraken in Voorthuizen met elkaar over de toekomst van gemeentelijke dienstverlening en de verwachtingen daarover in onze digitaliserende samenleving.

 

Tijdens de Conferentie werd verder gekeken dan alleen naar de daarvoor benodigde oplossingen. Zo sprak Hans van der Stelt, directeur Bureau Digicommissaris, over de maatschappelijke relevantie van de i-overheid en vertelde Jan van Ginkel, de gemeentesecretaris van Schiedam, dat de overheid pas echt van betekenis is als die het vermogen van lokale gemeenschappen versterkt.

 

Samenwerken én standaardiseren
Duidelijk werd dat gemeenten veel meer moeten samenwerken, willen zij aansluiting houden bij de snel veranderende en digitaliserende samenleving. Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt en voorzitter van de Gebruikersvereniging Centric: “Er zijn nu diverse landelijke voorzieningen. Het gebruik daarvan mag van mij wel worden opgelegd. De vrijblijvendheid van vroeger kunnen we ons niet langer veroorloven.”

 

De VNG pakt hier de komende tijd op door, onder meer door innovatieve projecten in gemeenten te ondersteunen en op te schalen tot gestandaardiseerde dienstverlening die alle gemeenten kunnen inzetten, zo liet Bart Drewes van de VNG weten.

 

‘Bestuurlijk commitment’ voor de Digitale Agenda
De tijd is rijp voor meer samenwerking tussen gemeenten, stelde Jan Westmaas, burgemeester van Meppel en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid. “Dat de leden van de VNG op 2 juni de Digitale Agenda goedkeurden, zegt veel over de urgentie die nu gemeente breed wordt gevoeld. Dat is heel wezenlijk, het is nooit eerder vertoond dat we op dit onderwerp bestuurlijk bijna unaniem commitment kregen.

 

Meer dan over het ‘waarom’ van samenwerken, gingen de gesprekken op de conferentie over het ‘hoe’. De aanwezige vertegenwoordigers bespraken een reeks van onderwerpen die gemeenten raken: privacy, beveiliging, standaardisatie van gemeentelijke software, big data, co-creatie – zaken kortom, die essentieel zijn voor organisaties om aansluiting te houden bij de i-samenleving.

 

Meer weten?
Meer weten over de nieuwe gemeentelijke ambities? Bekijk deze video.
Wilt u meer weten over deze conferentie of in gesprek over deze onderwerpen? Neem dan contact op met Wicher Venema van de Gebruikersvereniging Centric of Pierro Baas  van Centric.

Uiteraard kunt u uw reactie ook posten op info@gvcentric.nl< GA TERUG Volgende > < Vorige