Meer weten?
Header Nieuws

Compliancy Monitor KING

Bij deze attenderen wij u op de onlangs gepubliceerde nieuwe Compliancy Monitor van KING. In de monitor kunt u lezen wat de door KING huidige standaarden zijn, wat de uitslag is van de toetsen die KING per leverancier heeft gedaan en kunt u lezen dat Centric nagenoeg aan alle standaarden voldoet.

Wij adviseren u om de informatie uit de nieuwe Compliancy Monitor te betrekken op eventuele aanbestedingen.

 

Samen met gemeenten en softwareleveranciers werkt KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, aan het ontwikkelen en toepassen van gestandaardiseerde koppelingen tussen gemeentelijke softwarepakketten. Daarmee wordt de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemingen verbeterd en vernieuwd. De toepassing van softwarestandaarden wordt door VNG/KING vanaf deze maand maandelijks gemonitord.

 

Langzame implementatie
Uit de vandaag gepubliceerde Compliancy Monitor blijkt dat softwarestandaarden in steeds meer producten worden ingebouwd, maar de vervanging van niet gestandaardiseerde softwareproducten bij gemeenten stagneert. Het aantal compliant producten, dat in gebruik is, stabiliseert. Bij een nadere beschouwing van de meest recente gegevens blijkt dat bij bepaalde standaarden de implementatie van compliant softwareproducten bij gemeenten zelfs terugloopt. Het gevolg hiervan is dat koppelingen tussen die softwareproducten kostbaar maatwerk en extra beheer vragen. En dat is jammer, want werken met gestandaardiseerde ICT verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en maakt het beheer van het ICT-landschap eenvoudiger en goedkoper.

 

Compliancy en standaarden
393 Nederlandse gemeenten en ca. 50 samenwerkingsverbanden gebruiken softwareproducten van zo’n 150 verschillende leveranciers. Jaarlijks besteden alle gemeenten forse bedragen aan ICT. Met compliancy wordt aangegeven of een bepaald softwareproduct voldoet aan een standaard. De standaarden zijn vastgesteld door de leveranciers en VNG/KING. Standaarden zijn mede van invloed op de kwaliteit van de dienstverlening door gemeenten aan burgers en bedrijven. Ze hebben o.a. betrekking op burgerzaken, het sociaal domein, zaakgericht werken, de berichtgeving van de overheid naar burgers en bedrijven en de verwerking van gemeentelijk documenten en formulieren.

 

Belang van actuele en complete informatie
Om grip te krijgen op de ontwikkeling van het gemeentelijke applicatielandschap is actuele en complete informatie steeds belangrijker. Die informatie is te vinden in de Softwarecatalogus van KING. De samenstelling van de Compliancy Monitor is alleen mogelijk wanneer gemeenten en leveranciers hun gegevens in de Softwarecatalogus periodiek updaten. Dat gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet. Vanaf nu geven we de Compliancy Monitor maandelijks uit. De eerstvolgende verschijnt op vrijdag 20 november 2015.

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht dan zien wij die graag per mail (info@gvcentric.nl) tegemoet.< GA TERUG Volgende > < Vorige