Meer weten?
Header Nieuws

Uitfasering MO, Implementatie BRK levering

Via diverse communicatiekanalen bent u op de hoogte gebracht van het feit dat per 1 januari 2016 de periodieke levering van MO/AKR door Kadaster komt te vervallen. De GV Centric en Centric hebben in de afgelopen maanden omtrent deze aanstaande wijziging, veelvuldig overleg gehad met Kadaster, Ministerie I&M, VNG, Dataland en KING.

 

Wij hebben 6 mei 2015 een brief verzonden aan de Raad van Bestuur van Kadaster met de oproep om de beëindiging van de levering MO/AKR per 1 jan. 2016 nog niet door te zetten. Die oproep heeft echter geen gehoor gevonden. Het Kadaster en het ministerie van I&M handhaven het standpunt dat de overstap naar de levering van mutaties uit de Basis Registratie Kadaster (BRK) voldoende tijdig is bekend gemaakt aan gemeenten.

 

Op basis van de huidige stand van zaken en de nu voorliggende planning voorzien wij dat een flink aantal gemeenten de noodzakelijke aanpassingen van MO naar BRK levering niet tijdig heeft kunnen doorvoeren. Daarmee ontstaat een fors risico voor de belastingheffing door gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden. Gemeenten die de overgang naar de BRK levering niet medio februari 2016 hebben geïmplementeerd, kunnen vanaf dat moment een belangrijk deel van hun WOZ- en belastingadministratie niet meer up-to-date houden. Dit betekent zowel een financieel risico als een risico voor de kwaliteit van de WOZ- en belastingadministratie. Deze gemeenten kunnen niet voldoen aan hun leveringsverplichting aan Belastingdienst en waterschappen, worden geconfronteerd met het later opleggen van een deel van de aanslagen tijdvakbelastingen 2016 en het risico van het later uitbrengen van de WOZ-beschikkingen (en belastingaanslagen) 2017.

 

Centric heeft  u opgeroepen om opdracht te verlenen tot levering en implementatie van software  en ook gewezen op de noodzaak om een opdracht te verlenen aan Kadaster voor een abonnement op BRK levering. Helaas is dat tot heden nog niet door iedereen gedaan. Het zal naar verwachting voor Centric  onmogelijk  zijn om, met alle beschikbare mogelijkheden, in de resterende maanden van 2015 alle klanten te ondersteunen in de overstap naar BRK levering.

 

Naast de oproep aan Kadaster, hebben wij een oproep gedaan aan de VNG om samen met Kadaster te zoeken naar een situatie waarin genoemde risico’s worden geminimaliseerd.

 

Zodra er nieuwe informatie is zullen wij die met de leden van de GV Centric delen.

 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u die mailen naar info@gvcentric.nl.

 

Links:
Brief van 6 mei aan Raad van bestuur Kadaster
Brief van 9 sept. aan directie VNG
Voor informatie van Centric zie uw product-ondersteuningssite: https://customerportal.centric.eu< GA TERUG Volgende > < Vorige