Meer weten?
Header Nieuws

Compliancy Monitor

In de nieuwe Compliancy Monitor, die 20 augustus op de website van KING verschenen is, publiceren VNG/KING de actuele informatie over de status van standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. In de nieuwste Compliancy Monitor is de status opgenomen van zo’n 600 softwareprogramma’s. Dat is vergeleken met de Monitor van mei 2015 een uitbreiding met bijna 30%. Het doel van de Compliancy Monitor is om vast te stellen welke producten van welke leveranciers voldoen aan de overeengekomen standaarden. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de site van KING.

 

Als GV Centric bespreken wij periodiek met Centric de voortgang van implementatie van de standaarden en de compliancy van de producten van Centric aan de standaarden. De uitkomsten van de Monitor leveren daarvoor een belangrijke input. De resultaten van die inspanningen zijn te lezen in deze Monitor. Daaruit blijkt dat Centric de afspraken met de GV Centric én de gemaakte afspraken met KING, zeer serieus neemt.

 

Wat kunt u zelf doen met de informatie uit de Compliancy Monitor:

  • kennis nemen welke standaarden er zijn;
  • toetsen in hoeverre uw eigen organisatie compliant is aan de standaarden cq. de actuele versies van software;
  • nagaan of de software van leveranciers voldoet of gaat voldoen aan de standaarden;
  • al uw eigen leveranciers bevragen over de plannen voor het ondersteunen van de standaarden;
  • scherper en meer concreet afstemmen met leveranciers over noodzakelijke aanpassingen/wijzigingen.

 

Het zal zeker helpen als naast onder andere Centric, ook de andere leveranciers zich actief inzetten om de standaarden te helpen ontwikkelen en te implementeren. Wij zetten ons daar als GV Centric zeker voor in, maar het opdrachtgeverschap van gemeenten zal daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

 

Wilt u zelf nog specifieke ervaringen met ons delen dan zijn die uiteraard welkom en kunt u die mailen naar info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige