Meer weten?
Header Nieuws

Vernieuwde Bewerkersovereenkomst

De Gebruikersvereniging Centric heeft in samenwerking met Centric, met inbreng van enkele gemeenten én met belangrijke inzet van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), overeenstemming bereikt over een nieuwe versie Bewerkersovereenkomst. Alle betrokken partijen hebben zich verheugd getoond, dat er nu zo’n breed gedragen overeenkomst ligt. Deze Bewerkersovereenkomst zal Centric vanaf heden inbrengen bij het aangaan van opdrachten tot dienstverlening waar een Bewerkersovereenkomst verplicht is.

 

Toelichting Bewerkersovereenkomst
Uit oogpunt van Informatieveiligheid is dit een verplichte afsprakenset tussen een verantwoordelijke organisatie en een bewerker organisatie. In situaties waar klanten van Centric, aan Centric opdracht geven voor bijvoorbeeld SaaS dienstverlening of BPO.

 

Nut en noodzaak van de Bewerkersovereenkomst
Bij het uitbesteden van de verwerking van (persoons)gegevens worden door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) nadere eisen gesteld. De verantwoordelijke, degene die het doel en de middelen voor de verwerking van (persoons)gegevens bepaalt, is in deze situatie veelal de gemeente. Deze dient een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met de zogenaamde bewerker, dat is in onze situatie de leverancier die de (persoons)gegevens beheert of bewerkt voor gemeenten. Deze overeenkomst heet een Bewerkersovereenkomst en heeft als doel te waarborgen dat de verplichtingen die vanuit de WBP op gemeenten rusten, ook door de leverancier worden nageleefd. Hiervoor worden in de Bewerkersovereenkomst afspraken  gemaakt voor het beschermen van de persoonsgegevens. Deze afspraken zijn voornamelijk gericht op de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van de gemeente.

 

Beschikbaarheid Bewerkersovereenkomst
De Bewerkersovereenkomst is uiteraard voor leden van de GV Centric beschikbaar gesteld. Gegeven het belang van deze overeenkomst zijn het bestuur van de GV Centric en de directie van Centric overeengekomen, dat ook niet-leden hiervan gebruik kunnen maken. Uiteraard willen wij niet-leden dringend motiveren lid te worden van de GV Centric, zodat krachtenbundeling nog meer tot haar recht kan komen.

 

Download de vernieuwde Bewerkersovereenkomst versie 2.0 hier

Hebt u vragen, ervaringen en/of tips dan vernemen wij dit uiteraard graag. Ook omdat op enig moment met betrokken partijen de overeenkomst zal worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. U kunt uw vragen/opmerkingen via mail sturen naar info@gvcentric.nl, ter attentie van Wicher Venema.< GA TERUG Volgende > < Vorige