Meer weten?

Tactisch Overleg GISVG komt alleen nog op afroep bijeen

Op 2 december 2020 heeft het laatste, op voorhand geplande Tactisch Overleg GISVG (TO GISVG) plaatsgevonden. Vanwege de overgang naar Key2Belastingen/Centric Belastingen, is afgesproken om in 2021 geen vervolgoverleggen te plannen. Het TO GISVG wordt niet opgeheven, maar komt met ingang van 1 januari 2021 alleen nog op afroep bijeen.

De update naar Centric Belastingen wordt versneld, vanwege de komst van BRK Levering 2.0. Centric zal BRK Levering 2.0 niet meer implementeren in GISVG-Belastingen. Waar mogelijk, worden wensen ten behoeve van GISVG-Belastingen nog wel opgepakt. En uiteraard blijft Centric de applicatie ondersteunen en onderhouden. Gebruikers die overstappen op Centric Belastingen zullen aansluiten bij de hiervoor georganiseerde productoverleggen.

GISVG-Vergunningen wordt sinds 2019 al niet meer in het TO geagendeerd, vanwege de overgang naar Centric Leefomgeving (of andere oplossingen voor de Omgevingswet).

De afgelopen jaren is het TO GISVG de plek geweest voor gebruikers en Centric om informatie uit te wisselen over ontwikkelingen in de regio’s, over productplanningen en over de inhoud van releases. Hartelijk dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Mocht het nodig zijn om het TO GISVG in 2021 bijeen te roepen, laat het ons weten en stuur een berichtje naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige