Meer weten?

Tactisch overleg Belastingen zoekt uitbreiding

Ben je lijnmanager, proceseigenaar, informatiemanager of informatieadviseur? Is jouw organisatie afnemer van Centric Belastingen, de eDiensten Belastingen van Bakerware of Centric Objectregistratie? Volg je de ontwikkelingen in het belastingdomein op de voet en heb je ideeën over wat deze betekenen voor de applicaties en diensten van Centric die je gebruikt? Word dan deelnemer aan het tactisch overleg Belastingen en werk samen aan de toekomst van belastingen.

 

Het tactisch overleg Belastingen (TO Belastingen) is dé plek voor afnemers en Centric om af te stemmen over tactische en strategische zaken als productbeleid (grote uitbreidingen, uitfaseringen, ondersteuning van platformen), productplanningen (jaarplanning en kwartaalplanningen), (kwaliteit van) dienstverlening, implementatie van wetgeving en standaarden en prijsstelling. Verder dient het overleg als brug tussen het landelijk overleg Belastingen en het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging.

 

“Samen met andere gebruikers van Centric Belastingen én met Centric werken we aan toekomstbestendige en flexibele oplossingen. De input van de gebruikers is hiervoor cruciaal.”

Elsbeth Stiekema, adjunct-directeur GBLT en voorzitter TO Belastingen

 

Als deelnemer aan het TO Belastingen heb je de mogelijkheid om je expertise en netwerk in te zetten voor de gemeenschappelijke belangen van de afnemers. Tevredenheid over de applicaties en de hieraan gerelateerde diensten is hierbij het overkoepelende en verbindende doel. De tijdsbelasting is beperkt. Het TO Belastingen wordt vijf keer per jaar georganiseerd. Afwisselend online en, wanneer dat weer mogelijk is, fysiek op locatie.

 

Het TO Belastingen heeft vaste deelnemers. Hierbij streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging van grote, kleine en middelgrote gemeenten en belastingsamenwerkingen. De huidige deelnemers zijn de gemeenten Amersfoort en Amsterdam en GBLT.

 

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de volgende bijeenkomst en meedenken over de toekomst van de producten en diensten die je gebruikt? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.< GA TERUG Volgende > < Vorige