Meer weten?

Startbijeenkomst testgroep Toegankelijkheid

Op maandag 31 januari gaat de testgroep Toegankelijkheid van start. In deze testgroep zitten ambtenaren met een functiebeperking. Als ervaringsdeskundigen, gaan zij de (cloud)applicaties van Centric op toegankelijkheid testen. Zo leveren we een bijdrage aan de toegankelijkheid van deze applicaties.

 

De startbijeenkomst vindt plaats op maandag 31 januari van 10.00 tot 12.00 uur. Vanwege corona, wordt het een online bijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst maken we kennis met elkaar, lichten we toe wat het doel is van de testgroep en bespreken we hoe we te werk gaan.

 

Wil je ook bijdragen aan de ontwikkeling van toegankelijke applicaties door deze samen met andere ervaringsdeskundigen te testen? Meld je dan aan voor de testgroep Toegankelijkheid door een e-mail te sturen naar Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.< GA TERUG Volgende > < Vorige