Meer weten?

Strategisch Overleg Sociaal Domein

Sinds het laatste nieuwsbericht heeft het Strategisch Overleg Sociaal Domein (SO Sociaal Domein) twee keer plaatsgevonden, op 14 mei en op 25 juni. Op de agenda’s stonden onder meer Haal Centraal en de nieuwe Wet inburgering. Verder is uitgebreid gesproken over de planning van versie 9 van de Suites voor het Sociaal Domein. Vanwege het coronavirus vonden de overleggen online plaats. Anneloes Heetebrij, senior proces- en business analist bij de gemeente Almere en bestuurslid van de Gebruikersvereniging Centric, zat de overleggen voor. Lees hier de highlights van beide SO’s.

Ingebruikname versie 9 per 1 januari 2021
Het nieuwe berichtenverkeer iWmo en iJw moet op 1 januari 2021 live zijn. Vanwege het beslag dat dit legt op de ontwikkelcapaciteit, kan Centric het nieuwe berichtenverkeer alleen implementeren in versie 9 van de Suites voor het Sociaal Domein. Het is te risicovol om dit ook te doen in een patch op versie 8.

Gemeenten met berichtenverkeer iWmo en iJw moeten voor 1 januari 2021 overgaan op versie 9. Om hen hiervoor zoveel mogelijk tijd te geven, zal Centric versie 9 al op 2 november uitleveren. Overige functionaliteiten worden bewust beperkt gehouden. Versie 9 zal minder verplichte functionaliteiten bevatten dan anders.

De planning van versie 9 is niet zonder bezwaren en is daarom uitgebreid besproken in het Tactisch Overleg Sociaal Domein (TO Sociaal Domein) en in het SO Sociaal Domein. De conclusie is dat de deelnemers aan deze overleggen de keuze die Centric maakt accepteren onder de gegeven omstandigheden. Er resteert voor gemeenten weinig tijd voor testen en implementatie. Zij zullen strak moeten plannen. Geadviseerd wordt om niet te wachten op versie 9.1 en ook versie 8 op tijd in gebruik te nemen.

Haal Centraal
Brenda de Graaf, concernadviseur CIO Office bij de gemeente Den Haag en programmamanager Haal Centraal, was op 14 mei te gast om te vertellen over het programma Haal Centraal.

Het programma Haal Centraal ontwikkelt zogenaamde API’s (application programming interfaces) om basisgegevens rechtstreeks af te kunnen nemen bij de landelijke basisregistraties Personen (BRP), Adressen en Gebouwen (BAG), Kadaster (BRK) en het Handelsregister (HR). Deze gegevens spelen in veel gemeentelijke processen een rol. Voor het sociaal domein is de BRP het meest relevant.

Uitgangspunt voor de Haal Centraal API’s is de informatiebehoefte van binnengemeentelijke afnemers. Neem bijvoorbeeld de aanschrijfwijze van personen. Nu moet elk proces de aanschrijfwijze zelf bedenken, wat kennis vraagt die niet overal aanwezig is. Waarom zou je de juiste aanschrijfwijze niet afstemmen met specialisten en die vervolgens aanbieden? Dit is precies wat Haal Centraal doet. Er is een product owner aangesteld, die de behoefte bij gemeenten ophaalt.

Haal Centraal past bij de basisgedachte en uitgangspunten van Common Ground. Het moet leiden tot minder lokale kopieën bij gemeenten en zal gemeentelijke gegevensmagazijnen op termijn overbodig maken. Dit is een meerjarige transitie, waarin moet worden aangetoond dat het concept in de praktijk werkt, rekening moet worden gehouden met de verschillende uitgangsposities van gemeenten, onnodige frictiekosten moeten worden voorkomen en duidelijk moet zijn wie de regie heeft.

Nieuwe Wet inburgering
Op 25 juni hebben Zwanet van Kooten, senior manager bij BDO, en Ruud Henry, business development manager bij Centric, de aanwezigen bijgepraat over de nieuwe Wet inburgering. Wat is de stand van zaken, wat zijn de schakels in de inburgeringsketen en wat betekent dit voor gegevensuitwisseling en IT-ondersteuning?

De nieuwe Wet inburgering is uitgesteld en wordt niet per 1 januari 2021, maar per 1 juli 2021 ingevoerd. Gemeenten krijgen dan meer regie op inburgering en nieuwkomers hoeven minder zelf te regelen. In de tussentijd werken betrokken partijen aan de vereiste duidelijkheid op het gebied van wet- en regelgeving, financiën en werkprocessen en IT. Divosa biedt gemeenten een Model Plan van Aanpak, dat laat zien wat zij moeten doen om tijdig regie te krijgen over het uitvoeren van de inburgering.

Op hoofdlijnen bestaat de inburgeringsketen uit vijf schakels: ‘Vaststellen inburgeringsplicht’, ‘Voorbereiden op inburgering’, ‘Afnemen brede intake en vaststellen Plan Inburgering en Participatie (PIP)’, ‘Inburgeren en participeren’ en ‘Afronden inburgering’. Gemeenten hebben vooral een rol in de laatste drie schakels. Naast gemeenten hebben vele andere partijen een rol in de keten. Er zullen dus ook veel koppelingen moeten worden gemaakt.

Om ondersteuning te bieden aan de processen die gemeenten uitvoeren in het kader van de nieuwe Wet inburgering, zal Centric de applicatie Key2Participatie, de module Inburgering en de bijbehorende koppelvlakken inzetten en waar nodig uitbreiden of aanpassen. Met Werk-Leerbedrijf Avres is afgesproken een pilot te starten, waarin wordt gekeken naar de klantreis, werkprocessen en koppelingen.

Jaarrekening en begroting goedgekeurd
Verder hebben we een potentiële nieuwe deelnemer mogen verwelkomen, is een terugkoppeling gegeven van het TO Sociaal Domein van 2 juni 2020 en zijn de jaarrekening 2019 en begroting 2020 goedgekeurd.

Meld je aan voor het Strategisch Overleg en praat mee!
Wil je ook deelnemen aan het Strategisch Overleg Sociaal Domein? Mail dan naar Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric. Aan deelname zijn in 2020 geen kosten verbonden.< GA TERUG Volgende > < Vorige