Meer weten?

Reactie op indexeringsbrief Centric

Op vrijdag 17 maart heeft de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric haar klanten een brief gestuurd, waarin zij aankondigt af te gaan wijken van de contractueel overeengekomen indexatie. De nu aangekondigde indexatie wijkt ook af van de in oktober vorig jaar aangekondigde indexatie en komt hiervoor in de plaats.

 

Na lang en goed over de eerder aangekondigde indexatie te hebben gesproken, hebben we in februari van dit jaar moeten concluderen dat het niet mogelijk was om tot een voor leden en Centric PSS aanvaardbaar compromis over dit onderwerp te komen. Onze verwachting was dat Centric PSS hierna met haar klanten in gesprek zou gaan over een eventuele eenmalige tariefsverhoging voor 2023 in aanvulling op de indexatie en parallel hieraan met de VNG, gebruikersverenigingen en andere leveranciers zou gaan werken aan een toekomstvaste oplossing voor indexatie voor 2024 en verder.

 

Wat er nu gebeurt, is dat Centric PSS afziet van een eenmalige verhoging en eenzijdig komt met een nieuw indexcijfer (op basis van DPI) en een nieuwe manier van indexeren (met meerjarige gemiddelden). Dit is niet wat wij hadden verwacht en hier hebben wij Centric over geïnformeerd.

 

Omdat de gebruikersvereniging geen contractpartij is, moeten leden (opnieuw) zelf reageren op de meest recente indexeringsbrief van Centric.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de gebruikersvereniging via info@gvcentric.nl.

 < GA TERUG Volgende > < Vorige