Meer weten?

Ledenonderzoek 2020

Op dinsdag 15 september start de Gebruikersvereniging Centric een onderzoek naar de tevredenheid van afnemers over de applicaties van Centric en over de gebruikersvereniging zelf. Dit doen we in samenwerking met onafhankelijk onderzoekbureau Panel Inzicht.

Waarom voeren wij dit onderzoek uit?

Omdat we ons doorlopend willen verbeteren. Via de uitkomsten van het onderzoek leren we hoe tevreden afnemers zijn over verschillende aspecten van de applicaties en waar voor de gebruikersvereniging verbetering mogelijk is. Hier kunnen we vervolgens, samen met de leden en Centric, aan werken.

Wat houdt het ledenonderzoek in?

Het onderzoek richt zich op contactpersonen op verschillende niveaus: beheerders, (eind)gebruikers, leidinggevenden en adviseurs. De aspecten van de applicaties die we onderzoeken, zijn prijs-kwaliteitverhouding, modernisering, innovatie, interoperabiliteit, flexibiliteit, uniformiteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Verder peilen we in welke mate de contactpersonen de gebruikersvereniging zouden aanbevelen en waarom.

Wat gebeurt er met de antwoorden?

Begin november moet het eindrapport met de conclusies en aanbevelingen beschikbaar zijn. Dit moet ons helpen om de gemeenschappelijke belangen van de leden beter te behartigen. Tevredenheid over de applicaties en hieraan gerelateerde diensten is hierbij het overkoepelende en verbindende doel. Uiteraard communiceren we via diverse kanalen over de resultaten en opvolging.

Hoe doe je mee aan het onderzoek?

Wil je meedoen en heb je geen e-mail ontvangen met een link die toegang geeft tot de online vragenlijst, neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de gebruikersvereniging. Deelname is volledig anoniem.< GA TERUG Volgende > < Vorige