Meer weten?

Invloed uitoefenen op Centric Leefomgeving? Meld je aan voor het tactisch overleg Centric Leefomgeving!

Gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de opvolging van de Suite4Omgevingsdiensten door Centric Leefomgeving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken we versterking voor het tactisch overleg Centric Leefomgeving. Ben je lijnmanager, proceseigenaar, informatiemanager of informatieadviseur, is jouw organisatie afnemer van Centric Leefomgeving en heb je ideeën over de richting waarin deze applicatie zich zou moeten ontwikkelen? Meld je dan aan!

 

Het tactisch overleg Centric Leefomgeving (TO Leefomgeving) is dé plek voor afnemers en Centric om af te stemmen over zaken als productbeleid (grote uitbreidingen, uitfaseringen, ondersteuning van platformen), productplanningen (jaarplanning en kwartaalplanningen), (kwaliteit van) dienstverlening, implementatie van wetgeving en standaarden en prijsstelling.

 

Centric Leefomgeving is een cloudoplossing, software die als online dienst wordt aangeboden. In het Engels: Software as a Service, kortweg SaaS. Met de transitie naar de cloud verandert de klant-leverancierrelatie. Verantwoordelijkheden verschuiven en de ruimte om af te wijken van de standaard neemt af. Organisatorische en andere aspecten die hiermee samenhangen, vormen daarom ook onderwerp van gesprek.

 

Verder dient het overleg als brug tussen het functioneel overleg Centric Leefomgeving en het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging.

 

“Dienstverlening ontwikkelt zich als dienstverlener en klant goed met elkaar in gesprek zijn. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de leverancier, maar vraagt een wederzijdse inspanning. In het TO Leefomgeving komen klant en leverancier samen om te bouwen aan Centric Leefomgeving. Juist in deze veranderende tijden is dat erg belangrijk! Ik voel me medeverantwoordelijk en daarom zet ik me in. Voor het belang van onze eigen organisatie, maar ook voor ons gezamenlijke belang als gebruikers. Als jij dit ook zo ziet en voelt, meld je aan als lid, je bent meer dan welkom!”

Berry Berendsen, hoofd VTH Omgevingswet bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en voorzitter TO Leefomgeving

 

Als deelnemer aan het TO Leefomgeving heb je de mogelijkheid om jouw denkkracht en ideeën uit de praktijk in te zetten voor de gemeenschappelijke belangen van de afnemers. Je hebt invloed op de ontwikkeling van Centric Leefomgeving, op de wijze waarop Centric de werkprocessen ondersteunt en op de dienstverlening van Centric. Je krijgt meer kennis van en inzicht in innovatie. En je vult jouw netwerk aan met waardevolle contacten.

 

De belasting valt mee. Het TO Leefomgeving komt twee keer per jaar bijeen. Eén keer online in het voorjaar (maart/april) en één keer fysiek op locatie in het najaar (oktober/november). De voorbereiding en deelname aan een overleg vragen ongeveer een dagdeel.

 

Het TO Leefomgeving heeft vaste deelnemers. Hierbij streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van beleid en uitvoering, business en IT en gemeenten en omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten). Voor een goede sturing is het nodig dat deze disciplines samenwerken, net zoals binnen een gemeente of een omgevingsdienst. Een goede IT-dienstverlening is immers geen IT-feestje!

 

De huidige deelnemers zijn de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Dronten, ’s-Hertogenbosch, Hoorn, Groningen, Súdwest-Fryslân, Veenendaal en Zaanstad, de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO Rijn en Braassem) en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Met name beleid, business en omgevingsdiensten zouden nog sterker vertegenwoordigd mogen zijn.

 

Wil je deelnemen aan het TO Leefomgeving en sturing geven aan de verdere ontwikkeling van de Centric-producten en diensten die jouw organisatie gebruikt? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.< GA TERUG Volgende > < Vorige