Meer weten?

Inflatiecorrectie Centric

Eén van de afspraken tussen de GV Centric en Centric betreft het periodiek bespreken van de indexering van de tarieven.

 

Omdat er eind 2017 enige miscommunicatie en/of onduidelijkheid was ontstaan over de invulling van deze afspraak, hebben we in december 2017 met elkaar gesproken over de toen aangekondigde inflatieverhoging/tariefverhoging van Centric.  Hierin zijn  we tot de conclusies gekomen dat de ervaringen van 2017 er toe leiden dat we aanpassing van de tarieven een jaarlijks terugkerend agendapunt is en besproken zal worden op de eerste bestuursvergadering in september. In deze periode zijn de voorgenomen aanpassingen nog onderwerp van gesprek en kan de GV Centric nog invloed uitoefenen.

 

De procedure die we hebben vastgelegd is daarmee:

  • Centric geeft in de eerste bestuur bijeenkomst in september onderbouwing op de inhoud en geeft een toelichting over een eventueel voorgenomen verhoging;
  • Centric en GV Centric borgen in de interne organisaties deze procedure;
  • Communicatie en transparantie naar de leden van de GV Centric wordt gedaan in nauwe afstemming met Centric met het in acht nemen van de publicatie van de aanpassing van de tarieven.

 

Door een meer open en transparante communicatie vanuit Centric denken wij dat de acceptatie, en daarmee tevredenheid in klantbeleving, verhoogd kan worden.

 

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar info@gvcentric.nl.

 < GA TERUG Volgende > < Vorige