Meer weten?
Header Nieuws

Business Intelligence/Cognos

Eind 2014 heeft een aantal leden van de Gebruikersvereniging Centric met Centric een verkenning uitgevoerd over de onderlinge visies op het thema Business Intelligence (BI) en daarnaast over de toepassing van Cognos. Onderzocht is of die visies met elkaar sporen en hoe ze verder in samenhang kunnen worden gebracht.

Trends vanuit de klanten rond het thema BI/Cognos:

 • BI als strategisch (be)sturings-/beleidsmiddel is continue in beweging en we zien daarin een verdere toename;
 • Er is behoefte om informatie meer in samenhang te ontsluiten;
 • De inzet van Cognos is daarbij een vaak geziene oplossing maar zeker niet de enige;
 • De overgang van Impromptu naar Cognos is in organisaties niet altijd breed opgepakt terwijl de functionaliteit van Cognos in de breedte juist meer te bieden heeft;
 • Er is een groeiende behoefte in het gemeentebrede beheer van Cognos;
 • Naast Cognos worden nog diverse andere methoden/hulpmiddelen bij ontsluiten van informatie toegepast (denk aan andere tools dan Cognos, functionaliteiten via Stimulansz, enz.);
 • De komst van de decentralisaties zorgt voor een forse toename in behoefte aan sturingsinformatie en verantwoordingsinformatie;
 • Ontsluiten van gegevens gebeurt daarnaast op basis van: scripts Centric, door zelfgebouwde scripts, met behulp van derden;
 • Naast management- en sturingsinformatie wordt informatie ook vaak ontsloten tbv audits (bijv. Ministeries, Waarderingskamer, enz.). Op VNG niveau is er een project om te komen tot vermindering van de meestal “kolom of functie” gebonden auditlast (project ENSIA).

Visie Centric:
Centric ziet Business Intelligence (BI) als een totaaloplossing voor informatievoorziening waarbij de organisatie de mogelijkheid krijgt om het besturingsproces te ondersteunen. Centric streeft ernaar om klanten maximaal gebruik te laten maken van hun BI-omgeving. Zij ziet klanten verder migreren naar wendbare organisaties die snel, en onafhankelijk van derden, (moeten) reageren op veranderingen. Planning en Control en de bedrijfsvoering zijn geïntegreerd en maken gebruik van juiste data en eenduidige definities. Centric ontwikkelt hiervoor concepten voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, levert de software en ondersteunt klanten met kennis en producten.
Centric zoekt de samenwerking individueel en via de GV Centric met de klanten, met name in het ontwikkelen van concepten en producten die de toepassing van BI op tactisch en strategisch niveau mogelijk maken.

Ontwikkelingen Centric:

 • Beschikbare instrumenten zijn gebaseerd op software van IBM. Centric oriënteert zich primair vanuit haar eigen producten, en onderhoudt daarin een sterke relatie met Cognos. Daarnaast implementeert/ondersteunt Centric ook Cognos in omgevingen waar niet-Centric applicaties worden gebruikt;
 • Centric heeft een vergelijkend onderzoek laten doen naar equivalenten van Cognos. De uitkomsten van dat onderzoek bevestigen de keuzes die zijn gemaakt;
 • Er is een “centrale” ondersteunende Business Unit BI binnen PSS ingericht. Deze stimuleert eenduidige aanpak op gebieden als Sales, Licenties, Projectmanagement, Consultancy, Opleidingen, Cognos supportdesk en Conversie. Bij enkele van deze activiteiten werkt Centric nauw samen met externe partners;
 • Centric is voortdurend in overleg met IBM over het prijsmodel en de (nieuwe) licentiestructuur van de Cognos licenties.

Vanuit dit overleg is de afspraak gemaakt om medio 2015 weer bij elkaar te komen voor een vervolggesprek en evaluatie van de genomen initiatieven. Centric zal tijdens dit overleg een nadere toelichting geven op de achtergronden van de keuze voor de IBM lijn (inclusief Cognos). Als GV Centric zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkeling en afspraken.

In het rond 1 februari 2015 te verschijnen Productbeleid van Centric wordt uitleg gegeven over de productplanning, ondersteuning en kosten van de concrete productlijnen en versies.

Als er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht, dan zien wij die graag per mail tegemoet (info@gvcentric.nl).< GA TERUG < Vorige