Meer weten?

Escrow van software: hebt u dat in huis?

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van de GV Centric en het Bestuur van Escrow gesproken over escrowvoorzieningen van Centric-software. We hebben geconstateerd dat dit onderwerp tot heden nogal onderbelicht is. Het bestuur van de GV Centric ziet escrow als een wezenlijk onderdeel van het thema Informatieveiligheid cq. Informatiecontinuïteit. In de laatste DB vergadering hebben wij daarover gesproken met de voorzitter van Stichting Software Continuïteitsvoorziening Centric, mr. Peter van Schelven (zie http://www.goedjuridischadvies.nl/oudewater/bij-peter—wet-en-recht).

 

Hij schrijft over escrow het volgende:

 

Als publieke instantie hecht je aan de inzet van goede en kwalitatief hoge ICT. Dat is een belang voor de eigen organisatie, maar uiteraard ook voor de burgers, bedrijven en andere organisaties in de samenleving. Als bestuurder en medewerker met verantwoordelijkheid voor ICT denk je dus na over de kwaliteit van de ICT die je inkoopt. Wil je het verantwoord doen, dan sta je met name stil bij het belang van de ongestoorde beschikbaarheid en continuïteit van ICT. Dat belang staat buiten iedere discussie.

 

Een van de beproefde middelen om aan dat belang op heel praktische wijze handen en voeten te geven is de escrow van de door u gebruikte software. Kort gezegd komt escrow er op neer dat de broncode van die software bij een onafhankelijke derde in bewaring wordt gegeven en aan de gebruiker wordt gedistribueerd op het moment dat de softwareleverancier onverhoopt failliet zou gaan. Een goede escrowvoorziening waarborgt de noodzakelijke continuïteit en zet op voorhand de curator in een eventueel faillissement buiten spel. escrow verzekert dus dat u als gebruiker niet met lege handen komt te staan bij een faillissement. Als na een faillissement van de softwareleverancier de broncode van de software aan u als gebruiker wordt vrijgegeven, kunt u zelf alle stappen zetten die nodig zijn om bijvoorbeeld de software te onderhouden. Op die manier blijft u heer en meester van uw eigen ICT, ook na zo’n faillissement. Dat geldt temeer als niet alleen de broncode van de software in escrow is gegeven, maar ook alle bijbehorende documentatie.

 

Centric biedt de afnemers van haar software de mogelijkheid van escrow aan. In dat kader is er in het verleden door de GV Centric, de GV Wocas en Centric bv, een onafhankelijke stichting in het leven geroepen: de Stichting Software Continuïteitsvoorziening Centric (SSCC).  Het bestuur van deze stichting is zo samengesteld dat het bedrijf van Centric daarin geen beslissende zeggenschap heeft. In het bestuur zitten onder meer vertegenwoordigers van de gebruikersorganisaties van de Centric-software zitten en een onafhankelijke voorzitter.

 

De toegevoegde waarde van de SSCC voor afnemers van de software van Centric is groot. Niet alleen biedt de SSCC een stevige juridische bescherming bij een onverhoopt faillissement, ook de wijze waarop de distributie van de broncode en bijbehorende documentatie bij faillissement zal geschieden voldoet aan de hoogst denkbare eisen. SSCC beschikt over een geavanceerd geautomatiseerd distributiestelsel en een zorgvuldig stelsel van operationele procedure. Die dragen dus ook bij aan de bescherming van de gebruikers van de software.

 

Het gebruik van escrow geschiedt op basis van een eigen keuze van de gebruikersorganisatie. Velen hebben reeds gekozen om de SSCC-escrow in huis te halen. Een verstandige keuze, want het getuigt van verantwoordelijkheidszin voor de continuïteit van de eigen ICT. Wat opvalt is dat sommige organisaties in de publieke sector die stap nog niet hebben gezet. Dat is jammer. Het zou een goede zaak zijn als die organisaties nog eens stil staan bij het maken van een keuze voor escrow. De SSCC waarborgt graag ook uw belangen.

 

Vervolgafspraak
De beide besturen hebben richting de toekomst afgesproken dat zij na zullen denken over een voor de leden van de GV Centric inhoudelijk interessant aanbod inzake escrow voorzieningen. Begin juli staat  de vervolgafspraak tussen beide besturen ingepland. Wij houden u op de hoogte.

 

Mail uw vraag
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit bericht. Mail dan naar info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige