Meer weten?
Header Nieuws

Implementatie BRK

Recentelijk hebben afgevaardigden van VNG, Kadaster, Centric op initiatief van de Gebruikersvereniging Centric, een onderlinge afstemming gehad over de ervaringen met – en voortgang van de implementatie BRK-levering. Mede omdat signalen uit de achterban van de GV Centric, alsmede uit andere niet aan bepaalde klantgroepen gelieerde overleggen, nogal tegenstrijdig waren. En er klonk ook tegenstrijdigheid tussen signalen uit bestuurlijke en ambtelijke gremia. Met elkaar voldoende aanleiding om dit overleg te organiseren.< GA TERUG Volgende > < Vorige