Meer weten?
Header Nieuws

Kennis delen, opdoen en ontwikkelen

Korting tot € 250,- per persoon/aanbieding voor leden van GV Centric 

In het Dagelijks Bestuur van de GV Centric is met de directie van Centric een afspraak gemaakt over een aantrekkelijke kortingsregeling voor leden van de GV Centric op o.a. opleidingen, seminars en auditverklaringenEen terecht aanbod omdat we samen vinden dat de inzet die veel GV leden plegen met hun deelname aan pilots, klantoverleggen etc. van onschatbare betekenis is ten aanzien van kennisdeling/-verhoging. Wij zien dit terug in de invloed op strategisch/tactisch niveau naar Centric én naar derden (in relatie met KING, VNG, VIAG en andere partijen). We zien het ook terug in de functionele toepassingen van Centric.

Met deze kortingsregeling wil Centric tegemoet komen aan GV-leden voor de door velen van hen geleverde inspanning, tijd en energie.

 

Hoe ziet de kortingsregeling er voor leden van de GV Centric uit?


Leden kunnen in voorkomende situaties korting krijgen op:

1.  opleidingen, E-learning, seminars, enz.

2.  niet onder regulier onderhoud vallende audit rapportages, TPM verklaringen, e.d.
(let op: dit betreft alleen voorzieningen die niet vallen onder de inhoud van een
Update Protection of SuiteAssurance onderhoudscontract)

 

Leden van de Gebruikersvereniging kunnen een korting verwachten tot maximaal 20% van het desbetreffende onderdeel tot een max. van € 250,- per persoon/aanbieding. In overleg met Centric worden de exacte kortingspercentages per onderdeel afgestemd en vastgelegd. Indien er een korting met de GV Centric is overeengekomen zal dit worden vermeld in de aanbiedingen die Centric doen.

 

Contact?
Heeft u vragen n.a.v. dit nieuwsbericht dan kunt u die insturen per mail (info@gvcentric.nl) of contact opnemen met onze ambtelijke secretaris Wicher Venema (mobiel: 06-51322360). Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor kortingsregelingen, dan kunt u bovenstaande adressen daarop bevragen.

 

Meer informatie over onze werkwijze en visie met betrekking tot het verbeteren en versterken van de belangen van onze leden en de voordelen om lid te worden van onze vereniging kunt u lezen in onze flyer.< GA TERUG Volgende > < Vorige