Meer weten?
Header Nieuws

Compliancy Monitor

Onlangs hebben KING en VNG het maandelijkse rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van software gepubliceerd. In het rapport staan de door KING gepubliceerde standaarden. Ook is aangegeven of software wel of (nog) niet voldoet aan deze standaarden. Die beoordeling is gebaseerd op een objectieve toets door KING, op de door leveranciers aangeboden software.

 

De GV Centric maakt met Centric afspraken over het volgen van de KING standaarden. In de rapportage is te lezen dat Centric nagenoeg aan alle standaarden voldoet. Wanneer u ervaringen of tips wilt delen met de GV Centric dan kunt u die inbrengen via onderstaand mailadres.


Ontwikkeling complicany stabiel
Uit de recent gepubliceerde Compliancy Monitor blijkt dat de helft van alle aangeboden softwareproducten voldoet aan de eisen van de 10 belangrijkste voorgeschreven KING standaarden. Dit resultaat is in lijn met de ontwikkeling van het afgelopen half jaar. De onderzoekers constateren tegelijkertijd dat de ontwikkeling m.b.t. compliancy van gemeentelijke software stabiliseert op het nu gemeten 50% niveau is.

In de nieuwste Compliancy Monitor doen de onderzoekers een aantal concrete aanbevelingen om de toepassing van compliant producten te laten stijgen en daarmee het uitwisselen van berichten en informatie verder te standaardiseren en te verbeteren.

 

De belangrijkste aanbevelingen om tot deze verdere standaardisatie te komen, zijn:
– niet compliant zijnde producten versneld vervangen
– in het opdrachtgeverschap, de informatie van de Compliancy Monitor en
Softwarecatalogus nog meer als uitgangspunt opnemen.

 

Belang van actuele en complete informatie
Om verdere grip te krijgen op de ontwikkeling van het gemeentelijke applicatielandschap is actuele en complete informatie steeds belangrijker. Die informatie is te vinden in de Softwarecatalogus van KING. De functie van de Compliancy Monitor en de Softwarecatalogus zijn kan nog verder verbeteren als gemeenten én leveranciers hun gegevens in de Softwarecatalogus periodiek (blijven) updaten. De eerstvolgende Monitor verschijnt eind maart 2016.

 

Mail uw vraag
Hebt u specifieke vragen of opmerkingen over de Compliancy Monitor of de Softwarecatalogus? Mail naar herman.timmermans@kinggemeenten.nl. Voor overige vragen kunt u mailen naar info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige