Meer weten?

Vacatures

De Gebruikersvereniging Centric biedt regelmatig (onbezoldigde) functies, waarin je de mogelijkheid hebt om je expertise en netwerk in te zetten voor de gemeenschappelijke belangen van de leden. Tevredenheid over de applicaties en de hieraan gerelateerde diensten is hierbij het overkoepelende en verbindende doel. Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen voor één of meer vacatures.

 

Actief lid zijn binnen de gebruikersvereniging heeft persoonlijke meerwaarde. In de woorden van anderen:

“Als voorzitter kun je actief werken aan een goed product. Middels een overleg waar iedereen gehoord wordt en waar discussiepunten worden opgepakt. Op allerlei niveaus. Want de input van het gebruikersoverleg komt ook terug in het voorzittersoverleg van de Gebruikersvereniging Centric, waar je met de directie van Centric PSS aan tafel zit.”

 

“Ik ben al vele jaren betrokken bij de gebruikersvereniging om ontwikkelingen met Centric te bespreken. Die kennis kan ik dan weer meenemen naar mijn eigen werkomgeving, zodat wij weten wat wij kunnen verwachten van Centric.”

 

De gebruikersvereniging heeft op dit moment geen vacatures.

 

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

 

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!