Meer weten?

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Sociaal Domein

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige portefeuillehouder, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Sociaal Domein en met affiniteit met ICT.

Het lid algemeen bestuur, portefeuille Sociaal Domein:

  • Neemt deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per jaar)
  • Zit het Strategisch Overleg Sociaal Domein voor
  • Draagt zorg voor een representatieve en deskundige gebruikersvertegenwoordiging
  • Onderhoudt contact met afnemers van de Suites voor het Sociaal Domein
  • Onderhoudt contact met de productmanager van Centric
  • Legt verantwoording af binnen het bestuur over de portefeuille Sociaal Domein
  • Neemt deel aan overleggen met samenwerkingspartners

Alle bestuurders moeten er rekening mee houden dat zij beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

  • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
  • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
  • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

Bestuurders kunnen de door hen in functie gemaakte reis- en verblijfkosten aan de vereniging in rekening brengen.

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke secretariaat.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige