Meer weten?

Strategisch overleg Sociaal Domein

Op 18 oktober was het derde strategisch overleg Sociaal Domein (SO Sociaal Domein) van 2018. Na de opening door voorzitter Sonja Muller, nam gastspreker Wouter de Haan (Bureau GBI) de aanwezigen mee in de ontwikkelingen rondom de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI).

 

GBI is een samenwerkingsverband van 15 grote en middelgrote gemeenten rondom het inkomensdeel van de Participatiewet. Verschillende leden van het SO Sociaal Domein nemen hieraan deel. Er is maar één wet, waarom dan ook niet één proces? Het doel van GBI is om de kwaliteit van dienstverlenings- en uitvoeringsprocessen te verhogen en de kosten te verlagen. Standaardisering, digitalisering en automatisering van werkprocessen zijn hiertoe belangrijke middelen. Binnen de kaders van GBI, kunnen meerdere oplossingen van meerdere leveranciers hierin voorzien. Naar verwachting worden de verbeteringen binnen enkele jaren merkbaar.

 

Gebruikersonderzoek

Het SO Sociaal Domein heeft ingestemd met het voorstel om een extern bureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar de tevredenheid van eindgebruikers over de Suites. Cruciaal voor het slagen van dit ‘IT Happiness’-onderzoek is de respons. Om deze reden zal het onderzoek niet alleen onder de leden van het SO worden uitgevoerd, maar ook onder Centric-klanten die niet lid zijn. Samen met de gebruikersvereniging zal een communicatieplan worden gemaakt en uitgevoerd.

 

Ledenbijeenkomst

Nardy Beckers deelde de eerste ideeën voor de ledenbijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst is ‘Zwaluwstaarten’. De doelgroep bestaat uit mensen van de inhoud en van de techniek. Presentaties en gesprekken in de vorm van een ‘World Café’ zullen deze werelden samenbrengen. De aanwezigen waren enthousiast over de ideeën, die de komende maanden verder worden uitgewerkt. De voorlopige datum van de bijeenkomst: maandag 21 januari 2019 (Blue Monday).

 

Verder zijn bespreekpunten opgehaald voor het jaarlijkse voorzittersoverleg van de gebruikersvereniging, is afgesproken om een bijeenkomst te organiseren voor managers en beheerders om de ervaringen van de gemeente Maastricht met de pilot van versie 4 te delen en is gesproken over de prijsstellingen van versies 4 en 5.< GA TERUG Volgende > < Vorige