Meer weten?

Dit zegt het Strategisch Overleg Sociaal Domein

Op donderdag 10 oktober vond in De Observant in Amersfoort het derde Strategisch Overleg Sociaal Domein (SO Sociaal Domein) van 2019 plaats. Op de agenda stonden onder meer de uitkomsten van de idEA-beeldtaalsessies, de opvolging van het gebruikersonderzoek en de strategische roadmap voor het Sociaal Domein. Rob van Straaten, clustermanager Werk en Inkomen bij de gemeente Enschede, zat het overleg voor. Maarten Hillenaar, algemeen directeur van de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric, was te gast.

Uitkomsten idEA-beeldtaalsessies
Centric is gestart met architectuursessies om het eindbeeld, of beter de eindbeelden, rond ontwikkelingen als de Omgevingswet, Common Ground en de versaasing van applicaties inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van idEA, een beeldtaal waarmee IT relatief eenvoudig kan worden uitgelegd. Ook voor het Sociaal Domein wordt op deze manier gewerkt aan een ‘bestemmingsplan’, op basis waarvan informatiekundige uitspraken kunnen worden gedaan die een basis vormen voor IT-technische invullingen. Anneloes Heetebrij, senior proces- en business analist bij de gemeente Almere en lid van het Strategisch Overleg, was bij de sessies aanwezig om het gebruikersperspectief te vertegenwoordigen. Tijdens het SO Sociaal Domein is een sneakpreview gegeven van de resultaten.

Voor meer informatie over idEA, zie https://www.ictu.nl/projecten/idea-beeldtaal-maakt-it-infrastructuur-begrijpelijk# en https://www.noraonline.nl/wiki/Visualisatie.

Opvolging gebruikersonderzoek
Op initiatief van het SO Sociaal Domein heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Yorizon onderzocht hoe tevreden eindgebruikers zijn over de Suites en waar verbetering mogelijk is. De uitkomsten van het gebruikersonderzoek zijn de vorige keer gepresenteerd en komen sindsdien terug in de expertgroepen. Per Suite worden zo de meest voorkomende verbetermogelijkheden op een rij gezet. Verbetering is onder meer mogelijk op het gebied van opleidingen. Er is veel mogelijk met de Suites. Hoe zorg je ervoor dat iedereen bekend is met (nieuwe) functionaliteit en dat deze ook wordt gebruikt? Hier ligt een taak voor zowel Centric als afnemers. Wat kan helpen is een ‘Mini Quick Scan’, die inzichtelijk maakt welke functionaliteiten kunnen worden ingezet om uw bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Deze scan is overigens kosteloos. Het gebruikersonderzoek zal periodiek (om de twee jaar) worden herhaald.

Strategische roadmap Sociaal Domein
Severin Kloos, business development manager bij Centric, presenteerde het innovatieprogramma Suites voor het Sociaal Domein. In dit programma, dat de naam Hudson draagt, is een belangrijke rol weggelegd voor ‘betekenisvolle diensten’. Deze functionaliteiten staan los van elkaar, waardoor het eenvoudiger is nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande opnieuw te gebruiken of te verwijderen. Deze aanpak sluit ook aan op de Common Ground ontwikkeling.

In het kader van het innovatieprogramma heeft Centric de processen die gebruikers uitvoeren in kaart gebracht. Voor vraagarticulatie en vraagbundeling, zal door deelnemers aan het overleg de verbinding worden gezocht met VNG Realisatie, ontwikkelaar en beheerder van de GEMMA-procesarchitectuur, en GBI, een gemeentelijk samenwerkingsverband waarin wordt gewerkt aan basisprocessen op het gebied van inkomen.

Verder hebben we enkele nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, is er een terugkoppeling gegeven van het Tactisch Overleg Sociaal Domein op 24 september, zijn de jaarrekening en eindbalans 2018 goedgekeurd, en is het vergaderschema voor 2020 vastgesteld. Wil je ook deelnemen aan het Strategisch Overleg Sociaal Domein? Laat het weten aan Rick van Rooijen via rick.vanrooijen@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige