Meer weten?
Header Nieuws

ICT Inkoopvoorwaarden

Door de toename van steeds verschillende Inkoopvoorwaarden bij ICT aanbestedingen, hebben wij als GV Centric in 2014 een onafhankelijk onderzoek laten doen naar deze ontwikkeling. Tijdens de themasessie van onze Algemene Ledenvergadering eind 2014, hebben wij in aanwezigheid van o.a. de VNG, VIAG en afgevaardigden vanuit gemeenten, de uitkomsten van het onderzoek besproken. Met name de grote verscheidenheid zorgde voor een enerverend gesprek over dit onderwerp.

 

Volgens toen gemaakte afspraken en in belang van samenwerking op dit thema, hebben wij samen met de VIAG een verzoek ingediend bij de VNG/KING om te komen tot meer eenduidigheid van gemeentelijke ICT Inkoopvoorwaarden. De VNG heeft het belang van dat verzoek onderkend en aan KING een opdracht verstrekt om een vooronderzoek te starten naar doelen en haalbaarheid van een model ICT Inkoopvoorwaarden gemeenten.

Nu enkele maanden verder zijn we blij met de uitkomst van het vooronderzoek, dat door de VNG/KING eind april is gepresenteerd. De verkenning en het advies voor betere, uniforme en breed bedragen voorwaarden is hiermee afgerond en zal tijdens de ALV van de VNG in juni 2015 worden besproken leidend tot een besluit daarover. Indien de voorstellen worden overgenomen door de ALV, zullen wij volgens afspraak actief worden betrokken in het vervolg van dit proces.

 

Meer informatie over de uitkomsten van het vooronderzoek kunt u hier lezen.

 

Mocht u vragen hebben over of naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan zien wij die graag per mail tegemoet (info@gvcentric.nl).< GA TERUG Volgende > < Vorige