Meer weten?

Update verwerkersovereenkomst tussen GV Centric en Centric

GV Centric en Centric hebben gezamenlijk de tekst van de verwerkersovereenkomst aangepast aan de AVG. Verwijzingen naar de WBP zijn eruit gehaald. Daarmee ligt er nu een versie in overeenstemming met de huidige wetgeving.

 

Herhaaldelijk worden we er door leden op gewezen dat de verwerkersovereenkomst niet zou voldoen aan de AVG. Onafhankelijk onderzoek in opdracht van de GV Centric aan ICT Recht Adviseur heeft echter aangetoond dat de verwerkersovereenkomst voldoet aan de AVG.

 

Omdat gemeenten meer verwachten dan in de verwerkersovereenkomst staat, zijn we als GV Centric samen met enkele gemeenten en Centric bezig om afspraken te maken over de randvoorwaarden waaraan de applicaties in het licht van de AVG dienen te voldoen. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig te zijn en de gesprekken hierover lopen nog. Zodra daar meer over te melden valt, zullen we dat via de nieuwsbrief doen.

 

Download de vernieuwde Verwerkersovereenkomst versie 1.2 hier.

 

Hebt u vragen, ervaringen en/of tips dan vernemen wij dit uiteraard graag. Ook omdat op enig moment met betrokken partijen de overeenkomst zal worden geƫvalueerd en waar nodig geactualiseerd. U kunt uw vragen/opmerkingen via mail sturen naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl, ter attentie van Rick van Rooijen.< GA TERUG