>Centric
Centric
Meer weten?
Header Nieuws

Nieuws

Innovatie Digitale Samenwerking (IDS)

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering GV Centric op 18 maart jl. zijn wij door de VNG geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom het project Innovatie Digitale Samenwerking (IDS).   Toelichting project IDS In november 2014 heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG…


LEES VERDER...
Afbeelding Stempel Update

Afspraken ICT-Beveiligingsassessments DigiD

Afspraken ICT-Beveiligingsassessments DigiD Onlangs zijn door de VNG, IBD, VIAG, Logius en NOREA afspraken gemaakt over de ICT-Beveiligingsassessments DigiD 2015. Als GV Centric zijn wij nauw betrokken in de voorbereidingen welke geleid hebben tot deze afspraken.   Zoals aangegeven in ons eerdere nieuwsbericht van 11 december…


LEES VERDER...
Afbeelding Samenwerken

Productbeleid 2015-2016

Het Productbeleid van Centric Lokale Overheid 2015 – 2016 is sinds deze week beschikbaar. Daarin leest u de plannen van Centric voor de nabije toekomst en de visie op de actuele ontwikkelingen rondom innovatie digitale overheid en ICT. Als Gebruikersvereniging Centric hebben wij veelvuldig overleg…


LEES VERDER...
Afbeelding Productbeleid Lokale Overheid 2015 - 2016

Visie op VTH

Visie op Vergunning, Toezicht en Handhaving  Medio december 2014 hebben Gebruikersvereniging Centric, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), KING en Centric gesproken  over de toekomst van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is gezamenlijk optrekken essentieel.   Omgevingswet De Omgevingswet…


LEES VERDER...
Afbeelding Handen Bij Elkaar

Business Intelligence/Cognos

Eind 2014 heeft een aantal leden van de Gebruikersvereniging Centric met Centric een verkenning uitgevoerd over de onderlinge visies op het thema Business Intelligence (BI) en daarnaast over de toepassing van Cognos. Onderzocht is of die visies met elkaar sporen en hoe ze verder in…


LEES VERDER...
Afbeelding Training Computer