>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

Nieuwe voorzitter Klantgroep Suite4Burgerzaken

Henk van Dijkhuizen (gem. Utrecht), vanaf 1996 actief betrokken als bestuurslid bij de GV Centric,  heeft eind 2016 aangegeven zijn bestuurszetel Burgerzaken binnen de GV te beëindigen. Het bestuur heeft daarom Menno Kroesen van de gemeente Almere benaderd als mogelijke opvolger. Als bestuur zijn wij…


LEES VERDER...

Support Centric PSS en HR&Payroll

​Wanneer u werkt met een softwareproduct van Centric PSS, dan biedt de Servicedesk Overheid toegang tot allerlei vormen van ondersteuning. Op initiatief vanuit het PSS managers support overleg en in samenwerking met HR&Payroll is er een document samengesteld hoe die hulp op een zo uniform mogelijke…


LEES VERDER...
Header Samenwerkingspartners

Reminder – Informatie GV klantoverleggen op het Centric CP

De afgelopen maanden hebben weer veel klantoverleggen onder de overkoepelde afspraken tussen Centric en de GV Centric plaats gevonden. De afspraak die wij met Centric over de verslagen van klantoverleggen hebben gemaakt is dat deze verslagen, vanwege concurrentiegevoeligheid, niet publiek beschikbaar worden gesteld.   Op…


LEES VERDER...
Afbeelding HTTP

Voormelding actualisatie Bewerkersovereenkomst

Het Dagelijks Bestuur heeft met de directie van Centric afspraken gemaakt over het actualiseren van de modelbewerkersovereenkomst die in juni 2016 is verspreid. Met een 14-tal gemeenten zijn wij als GV Centric gestart met een inventarisatie van gewenste/noodzakelijk aanpassingen. De voorbereidende inventarisatie is nagenoeg afgerond….


LEES VERDER...
Afbeelding Handen

Centric Productbeleid 2017-2018

Sinds medio februari is het Productbeleid 2017-2018 beschikbaar. In het Productbeleid voor de Lokale Overheid 2017-2018 vindt u de visie en plannen van Centric.  Centric helpt gemeenten en uitvoeringsorganisaties bij hun transformatie naar een regisserende en informatie gedreven overheid. Vanuit een goede samenwerking tussen de…


LEES VERDER...
Afbeelding Krant