>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

Voorgenomen opvolging voorzitterschap GV Centric

Na 3 termijnen als voorzitter van de GV Centric, heeft de heer Arjen Gerritsen (burgemeester gemeente Almelo) te kennen gegeven, dat hij zich in november 2017 bij de Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar zal stellen voor een volgende termijn.   In het Dagelijks Bestuur van de…


LEES VERDER...
Afbeelding Krant

Voelt u zich uitgedaagd?

Beste collega’s,   In de laatste nieuwsbrief van Centric en tijdens de Klantendag van Centric, 28 maart jl., heb ik mijzelf voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de Klantgroep Suite4Burgerzaken (en daarmee bestuurslid Gebruikersvereniging Centric). Ik heb aangegeven dat ik op korte termijn mijn nieuwe…


LEES VERDER...
Header GV Centric

Wat zijn de inspanningen van de GV Centric en met wie werken wij samen?

Als onafhankelijke, betrokken organisatie voor, door en van Centric-klanten is de Gebruikersvereniging Centric (GV) een sterke vereniging die al ruim vijftien jaar bestaat en wordt gevormd door een kleine 200 klantorganisaties. De inspanningen die de GV verricht hebben betrekking op meerdere strategische gebieden. Enkele voorbeelden:…


LEES VERDER...
Afbeelding Mensen Duim Omhoog

Nieuwe voorzitter Klantgroep Suite4Burgerzaken

Henk van Dijkhuizen (gem. Utrecht), vanaf 1996 actief betrokken als bestuurslid bij de GV Centric,  heeft eind 2016 aangegeven zijn bestuurszetel Burgerzaken binnen de GV te beëindigen. Het bestuur heeft daarom Menno Kroesen van de gemeente Almere benaderd als mogelijke opvolger. Als bestuur zijn wij…


LEES VERDER...

Support Centric PSS en HR&Payroll

​Wanneer u werkt met een softwareproduct van Centric PSS, dan biedt de Servicedesk Overheid toegang tot allerlei vormen van ondersteuning. Op initiatief vanuit het PSS managers support overleg en in samenwerking met HR&Payroll is er een document samengesteld hoe die hulp op een zo uniform mogelijke…


LEES VERDER...
Header Samenwerkingspartners